Управління навчальним закладом носить державно-суспільний, демократичний характер і здійснюється через колегіальні органи:
Педагогічну раду,
Методичну раду,
Збори трудового колективу,
Раду учнівського самоврядування.

Служби супроводу навчального закладу

Бібліотека

Головним завданням шкільної бібліотеки є надання допомоги учням та вчителям в освітньому процесі; забезпечення його учасникам доступу до інформації, знань, культурних цінностей шляхом використання бібліотечно-інформаційних ресурсів навчального закладу.

Завідуюча бібліотекою Іванчак Р.І.

Психологічний супровід

Психологічний супровід здійснює практичний психолог школи

Практичний психолог Войтів М.В.

Організація харчування

Організоване гаряче харчування учнів 1 -11 класів

Завідуюча харчоблоку: Сич О.М.