Станом на 01.09.2023 року вакантних посад немає.

Станом на 01 березня 2023 року вакантних посад немає.

На 29.09.2022 р. вакантних посад немає.

На 15.04.2022 р. вакантних посад немає.

На 15.08.2022р. вакантна посада вчителя музичного мистецтва.