В 1759 р. в селi була збудована капличка, на мiсцi якої стоїть сьогоднiшня церква. Спочатку церква була дерев’яною. Дiючою вона була до 1960р. За радянських часiв влада хотiла вiдкрити тут музей — бiблiотеку. Однак вiруючi села не дали цього зробити. В роки нацiонального вiдродження, 4 грудня 1988р., в церквi почали знову вiдправляти Служби Божi. Парафiяни с.Погiрцi в 1993р. розпочали будiвництво нової церкви на мiсцi старої. Сьогоднi церква є духовним храмом села.

В селi є костел. Почалося будiвництво костелу з I90Зр. В час першої свiтової вiйни будiвництво призупинилося. Костел будувався вручну. Цеглу i камiнь носили руками. Закiнчили будiвництво в 19З9р. Дiючим костел був до I95Iр. До 1993 року приміщення костелу використовували як клуб Погірцівського СПТУ -76. Польська громада села Погірці з 1993 року розпочала Служби Божі в костелі. В Острові Погорецькім була поставлена в 1902 році богослужаща каплиця. В селi Погiрцi є багато фiгурок. Одна з фiгурок поставлена в пiвнiчнiй частинi села. Її поставили ще за часів австрійської влади. Біля неї посадили 4 тополi. Їх було видно за багато кiлометрiв вiд села. Фiгурка стояла 25 рокiв. За Радянської влади її вкрали. Потiм її знайшли пiд Рудками, коло залiзничної станцiї. Вiднайшовши фiгурку, її поставили на попереднє мiсце. Але вона знову була вкрадена і по сьогоднiшнiй день її не знайшли.

На сходi села, бiля цвинтаря, поставлена друга фiгурка. За переказами старожилiв, люди масово вмирали вiд якоїсь хвороби. Щоб охоронитись вiд лиха, люди тут поставили хрест. Ходили молитись, хвороба вiдступила. В селi є цiлюща криниця. Викопана вона за селом Погiрцi, як їхати в сторону с. Заднiстряни. Ще в давнину на цьому мiсцi з’явилась Матiр Божа. На честь цього дива люди викопали криницю. Вода в нiй криштально чиста, здорова. Але господиня поля засипала криницю. За це вона була покарана: вона перестала бачити на очi. Потiм одному господарю приснилась Матiр Божа. Вiн вiдновив криницю.

Стоїть криниця i сьогодні. Кожен, хто йде чи їде дорогою, обов’язково зупинитися бiля криницi, нап’ється води i стає здоровим. При в’їздi в Погiрцi, бiля училища, поставлена капличка. Побудували її в 1990р. Охороняє капличка людей вiд бiди, грому, вогню, граду, блискавки, рiзних хвороб.

Центром культурного і духовного життя була школа. В 1878 році діти навчалися в одному класі . Їх навчав лише один вчитель. Господар Соруфка дав свою хату, в якій навчалися діти. Діти були різного віку. В 1900 році в селі було вже спеціальне приміщення для школи. Навчання велося польською мовою. В1905 році почали будувати нову школу. В роки Першої світової війни вона була зруйнована. Закінчилось будівництво школи 1922 році. Там діти навчались в 4-х класах. Сьогодні приміщення школи перетворено на будинок для вчителів. В селі була хата читальня, яку побудував житель села Франко Косікевич. Війтом села був Рудкевич Стах.