Погірцівська середня загальноосвітня школа  свою діяльність здійснює на підставі ст.53 Конституції Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, від 21,02. 2018р.№87« Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”( для учнів 1 класу), від 20.04. 2011 № 462 « Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”, “Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти” із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 року №538, від 23.11.2013№ 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти” , “Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу” ДСан ПіН 5.5.2.008 – 01, власного Статуту, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 року №234.

Погірцівська СЗШ І – ІІІ ступенів  є державним навчальним закладом комунальної форми власності. Навчально – виховний процес здійснюється державною мовою.

          Робочий навчальний план закладу на 2019/2020 навчальний рік складено на підставі рішення педагогічної ради школи №1 від 30.08. 2019р., наказу по школі № 52 від 08.08 2019 року “ Про структуру і організований початок 2019 – 2020 навчального року»

 За основу взято  наступні типові навчальні плани:

для 1-2 класів  –  за Типовими  освітніми та навчальними програмами для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти ,  затвердженими наказом МОН України  від №268 від 21.03.2018 , розроблена  під  керівництвом  Р. Б. Шияна.

( Додаток №1);

для 3-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018 р., № 407

( Додаток №1);

для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018 р, № 405

( Додаток №1);

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 р,  № 408, ( Додаток №2).

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

          Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено курси за вибором, факультативи та індивідуальні заняття.

           Розподіл неповних годин інваріантної складової навчального плану по семестрах здійснюватиметься таким чином:

  • українська мова (5 , 6 класи ) – І семестр (4 години), ІІ семестр (3 години);  
  • українська мова (7 клас ) – І семестр (3 години),  ІІ семестр (2 години);

          =  історія України (8, 9, 10, 11 класи) – І семестр (2 години), ІІ семестр (1 година);

          =  географія (10,9 класи)  – І семестр(2 години), ІІ семестр (1 година);

  •   хімія (7, 10 класи) –  І семестр (2 години), ІІ семестр ( 1 година)
  • Захист Вітчизни (10, 11 класи) – І семестр (2 години), ІІ семестр (1 година)                                                                                      

Розподіл годин варіативної складової навчального плану:

=  у 1 – 4 класах – введено курс за вибором «Основи християнської етики»  – 1 година на тиждень, (здійснюється за програмою «Основи християнської етики 1 – 4 класи», В. Жуковський, Т. Барщевський, затверджена Листом МОН України від 13.02.2010р. №1/11-6347; у 1 – 4 класах по 1 годині на тиждень);

  • для кращого засвоєння учнями 3 – 4 класів програмового матеріалу

введені години індивідуальних занять з базових навчальних предметів (у 3  – 4 класах – по 1 годині на тиждень);

  • У 5 – 11 класах години варіативної складової навчального плану

поділено таким чином:

         =  у 5 класі введено:

  • курс за вибором: 1 година – «Основи християнської  етики» (програма «Основи християнської етики 1 – 11 класи» рекомендована МОН України, Лист 1/11-6347 від 13 липня 2010 року), 
  • індивідуальне заняття: 1,5 годин – українська мова

=  у 6 – му класі введено:

  • курс за вибором: 1 година – «Основи християнської  етики» (програма  «Основи християнської етики 1 – 11 класи» рекомендована МОН України, Лист 1/11-6347 від 13 липня 2010 року),
  • індивідуальні заняття: 1 година – математика, 1 година – англійська мова, 0,5 годин – географія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

=  у 7 – му класі введено:

– курс за вибором: 1 година –  «Основи християнської  етики» (програма  «Основи християнської етики 1 – 11 класи» рекомендована МОН України, Лист 1/11-6347 від 13 липня 2010 року),

– індивідуальне заняття: 2 години – українська мова

      = у 8 – му класі введено:

– курс за вибором: 1 година –  «Основи християнської  етики» (програма  «Основи християнської етики 1 – 11 класи» рекомендована МОН України, Лист 1/11-6347 від 13 липня 2010 року), 1 година – «Креслення» Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-3580 від 22.08.2001 р.)  В.Сидоренко, Д.Тхоржевська

 – індивідуальне заняття: 1,5 годин – хімія.

=  у 9 – му класі введено введено:

– курс за вибором: 0,5 годин –  «Основи християнської  етики» (програма  «Основи християнської етики 1 – 11 класи» рекомендована МОН України, Лист 1/11-6347 від 13 липня 2010 року), 0,5 годин – «Креслення» Лист

Міністерства освіти і науки України №1/11-3580 від 22.08.2001 р.)  В.Сидоренко, Д.Тхоржевська

 – індивідуальне заняття: 1 година – математика.

  =  у 10 – му класі введено додаткові години на поглиблене вивчення базових предметів:

-хімія (2 години на тиждень), географія ( 0,5 години на тиждень), математика (3 години на тиждень) введено курси за вибором 0,5 годин для вивчення основ християнської етики (програма  «Основи християнської етики 1 – 11 класи» рекомендована МОН України, Лист 1/11-6347 від 13 липня 2010 року). Факультативи та індивідуальні заняття : англійська мова ( 2 години на тиждень)

=  у 11– му класі введено додаткові години на поглиблене вивчення базових предметів: хімія  ( 2 години на тиждень), географія (2 години на тиждень), математика (1 година на тиждень)

Факультативи та індивідуальні заняття : англійська мова ( 2 години на тиждень),

фізика (2 години на тиждень).

Години фізичної культури в 1 – 11 – х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682, від 05.02.2009 №66 та від 27.08.2010 №834).

Додаток 1

під керівництвом  Р. Б. Шияна

Робочий навчальний план

          1  – 2 класів  Погірцівської СЗШ І – ІІІ ступенів»

на 2019 – 2020 навчальний рік

Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах
12
Українська мова55
Іноземна мова23
Математика33
Я досліджую світ*78
Мистецтво**22
Фізична культура ***33
Усього20+321+3
Варіативна складова (християнська етика)11
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня2022
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)2325

                                                                                                                                                    Додаток 1

Робочий навчальний план

         3  – 4 класів   Погірцівської СЗШ І – ІІІ ступенів

на 2019– 2020 навчальний рік

Освітні галузіНавчальні предметиКількість годин на тиждень у класах 
  34 
Мови і літературиУкраїнська мова77 
(мовний і літературний компоненти)Іноземна мова22 
МатематикаМатематика44 
ПриродознавствоПриродознавство22 
СуспільствознавствоЯ у світі11 
МистецтвоМистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво11 
 
11
ТехнологіїТрудове навчання11
Сходинки до інформатики11
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я11 
Фізична культура Хореографія2 12 1 
Усього 21+321+3 
Варіативна складова   
Курси за вибором:   
Основи християнської етики  1  1 
Індивідуальні заняття11 
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня2323 
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи).2626 

Додаток 1

Робочий навчальний план

  5-9 класів Погірцівської СЗШ І – ІІІ ступенів

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
56789
Мови і літературиУкраїнська мова3,53,52,522
Українська література22222
Перша іноземна мова32222
Друга іноземна мова22222
Зарубіжна література22222
Суспільство-знавствоІсторія України1211,51,5
Всесвітня історія 111
Основи правознавства1
Мистецтво*Музичне мистецтво111
Образотворче мистецтво111
Мистецтво11
МатематикаМатематика44
Алгебра222
Геометрія222
Природо-знавствоПриродознавство2
Біологія2222
Географія2221,5
Фізика223
Хімія1,522
ТехнологіїТрудове навчання22112
Інформатика21144
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я11111
Фізична культура**33333
Разом26,5+327,5+329+331,5+334+3
Курси за вибором:2,53,533,52
Основи християнської етики11110,5
Креслення   10,5
Індивідуальні заняття Анг. мова     1       
Математика 1  1
Укр. мова1,5 2  
Географія 0,5   
Хімія   1,5 
Гранично допустиме навчальне навантаження2831323333
Всього (без урахування поділу класів на групи)28+331+332+333+333+3

на 2019– 2020 навчальний рік

Додаток 2

Робочий навчальний план

10  -11 класів  Погірцівської СЗШ І – ІІІ ступенів на 2019-2020 н.р.

  ПредметиКількість годин на тиждень у класах
1011
Базові предмети2726
Українська мова22
Українська  література22
Зарубіжна література11
Іноземна мова22
Мова і література корінного народу, національної меншини
Історія України 1,51,5
Всесвітня історія11
Громадянська освіта20
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)3+13+1
Біологія і екологія22
Географія1,51
Фізика і астрономія34
Хімія1,52
Фізична культура33
Захист Вітчизни33
Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика  2  1
Технології11
Мистецтво11
Додаткові години на поглиблене вивчення базових предметів Хімія7 28 2                   
Географія Математика0,5 22  
Курси за вибором: Основи християнської етики  0,5                                                
Факультативи та індивідуальні заняття Англійська мова  2  2
фізика 2
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня3333
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)3838